ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения рабби Шалома-Довбера (Ребе Рашаба) в 5621 (1860) году, который Цемах Цедек назвал Китра1 ("корона"). Рабби Шалом-Довбер был назван в честь Мителер Ребе (рабби Довбера) и в честь отца Цемах Цедека (рабби Шалома-Шахны).

Каждый год, в свой день рождения мой отец произносил маамар. Он не делал это публично, кроме тех случаев, когда день рождения выпадал на субботу. В свой последний день рождения он произнес маамар "Натата лирэйеха нейс"2. Закончив, он сказал мне: "В свой день рождения следует произносить хасидский маамар. Пусть же Всевышний одарит тебя тем, что ты будешь произносить хасидский маамар в свой день рождения, но только пусть это будет с добром и милосердием".

Прошло семь лет, прежде чем сказанное осуществилось.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Числовое значение слова китра – 621.

2.

Теилим, 60:6.

3.

12 Тамуза 5687 (1927) г., в свой день рождения, Предыдущий Ребе вышел на свободу из советской тюрьмы, куда был заключен за деятельность по распространению иудаизма. Произошло это через семь лет после принятия им поста Ребе. Он встал во главе хасидов Хабада после смерти своего отца, в 1920 г.

יום חמישי כ חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,חמישי עם פירש"י.
תהילים:צז-קג.
תניא: והנה רצון...'קן' האדם.

יום הולדת את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] מהורש"ב [מורנו הרב ורבינו רבי שלום בער] נ"ע [נשמתו עדן]- שנת כתר"א - כלשון הצ"צ [הצמח צדק]. נקרא ע"ש [על שם] אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ [הצמח צדק].

בכל שנה ביום הולדתו היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אומר דא"ח [דברי אלקים חיים], אלא שהיה בחשאי, מלבד כשאירע בש"ק [בשבת קודש]. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני קושט סלה. כשסיים אמר לי ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השם יתברך לך מתנה שתאמר חסידות ביום הולדת שלך אלא שיהיה בחסד וברחמים - האט עס געדויערט זיבען יאהר.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.