ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Б-жественное провидение приводит каждого туда, где он живет - ради укрепления еврейства и распространения Торы. Когда пашут и сеют - урожай всходит.*

ПРИМЕЧАНИЯ
*.

Согласно косвенным данным, 25 Хешвана является йорцайтом рабби Менахема-Мендела Оренштейна, мужа ребецин Шейны, дочери Предыдущего Ребе. (См. "Сефер Амаамарим" за 5711 (1951) г.).

Также в этот день в 5748 (1987) г. Федеральный апелляционный суд США подтвердил первоначальное решение суда нижней инстанции в отношении книг и рукописей Любавичских Ребе (см. Биографию Ребе; 5 Тевета).

יום שלישי כה חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שלישי עם פירש"י.
תהילים:קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: לב. ברך...כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת התורה.

ווען מען אקערט און מען פארזייט - וואקסט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.