ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Вот лестница стоит на земле, а верх ее достигает неба."1 Молитва это лестница, соединяющая душу и Б-жественность. И хотя она "...стоит на земле", то есть, начало молитвы - лишь признание величия Творца, тем не менее, "верх ее достигает неба"2 - отказ от собственного "Я". Однако, чтобы достичь этого, необходим путь предшествующего понимания и постижения Б-жественности в "Псукей дезимра"3, в благословениях перед "Шма"4 и в самой молитве "Шма".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Берейшит", 28:12.

2.

Вершина каждой из молитвенных служб - молитва "Шмонэ-Эсрэ", во время которой запрещено не только разговаривать, но и прерываться и отвлекаться для посторонних мыслей.

3.

"Хвалебные гимны", первая часть утренней молитвы, состоящая в основном из псламов и других отрывков Торы, в которых воспевается величие Всевышнего, раскрывающееся в этом мире.

4.

"Слушай, Израиль!.."

יום חמישי ה כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,חמישי עם פירש"י.
תהילים:כט-לד.
תניא: אבל דוקא... '213' שם.

והנה סולם מוצב ארצה - תפלה היא סולם ההתקשרות של הנשמה באלקות. והגם שהוא מוצב ארצה, התחלת התפלה היא בהודאה לבד, אבל וראשו מגיע השמימה, בבחינת ביטול עצמי אבל בא לזה ע"י [על ידי] הקדמת ההשגה וההבנה בפסוקי דזמרה ברכות ק"ש [קריאת שמע] וק"ש [וקריאת שמע].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.