ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Одно из коротких учений Алтер Ребе (которые назывались вертер1 (слова)): "Слушай, Израиль..."2 - еврей слышит3, что "...Б-г Всесильный наш..." - что наша сила и наша жизненность4 превосходят законы природы5 и "...Б-г – один!"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 15 Сивана.

2.

"Дварим", 6:4.

3.

Глагол шма означает "слушай", а также "пойми".

4.

Имя Элоким (Всесильный) указывает на имманентность Всевышнего, на Его непосредственное и постоянное участие в творении для поддержки его существования и жизненной силы (см. 3 Тишрея).

5.

Имя Авайе (Б-г) указывает на трансцендентность Всевышнего, на Его превосходство над природой (там же).

יום רביעי יב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער": שמע ישראל - א איד דערהערט - הוי'[ה] אלקינו - אז כוחנו וחיותינו איז דאס למעלה מן הטבע, און - הוי'[ה] אחד.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.