ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Будучи ребенком четырех-пяти лет, мой отец однажды пришел к своему деду Цемах Цедеку в субботу главы "Ваэйра" и стал плакать."Почему Всевышний явил Себя нашему отцу Аврааму, - спросил он, - но не являет Себя нам?" Цемах Цедек ответил: "Когда праведник в 99 лет решает, что он должен обрезать себя, он заслуживает того, чтобы ему открылся Всевышний".1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Эта история и объяснения к ней неоднократно упоминаются в работах Ребе. См. "Ликутей Сихот", кн. 1, с. 23; кн. 5, с. 86 и с. 321; кн. 15, с. 129.

יום ראשון ט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: והנה העליונים... 'קמה' עו"ג.

בהיות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בן ד' או ה' שנים נכנס אל זקנו הצ"צ [הצמח צדק] בש"ק [בשבת קודש] פ' וירא והתחיל לבכות באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ [הצמח צדק] אז א איד א צדיק, צו ניין און ניינציק יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזען צו אים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.