ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Порядок служения после дарования Торы: удаление крайней плоти тела, удаление "крайней плоти" языка,1 удаление "крайней плоти" сердца,2 - действие, речь, мысль.

Наш же отец Авраам, живший до дарования Торы, сначала признал своего Творца - мысль, затем стал распространять Его имя - речь, и, наконец, совершил обрезание - действие.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В абстрактном смысле - "оболочки" грубости и нечувствительности.

2.

См. "Дварим", 10:16.

יום שישי ז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: אך.. 'קמד' הכל אחד.

הסדר לאחר מתן תורה הוא: הסרת ערלת הגוף, הלשון, הלב - מעשה דבור מחשבה, אברהם אבינו שהיה קודם מ"ת [מתן תורה] הרי בתחילה הכיר את בוראו - מחשבה, אח"כ [אחר כך] פרסם אלקותו, - דבור, ואח"כ [ואחר כך] מילה - מעשה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.