ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Порядок служения после дарования Торы: удаление крайней плоти тела, удаление "крайней плоти" языка,1 удаление "крайней плоти" сердца,2 - действие, речь, мысль.

Наш же отец Авраам, живший до дарования Торы, сначала признал своего Творца - мысль, затем стал распространять Его имя - речь, и, наконец, совершил обрезание - действие.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В абстрактном смысле - "оболочки" грубости и нечувствительности.

2.

См. "Дварим", 10:16.

יום שישי ז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: אך.. 'קמד' הכל אחד.

הסדר לאחר מתן תורה הוא: הסרת ערלת הגוף, הלשון, הלב - מעשה דבור מחשבה, אברהם אבינו שהיה קודם מ"ת [מתן תורה] הרי בתחילה הכיר את בוראו - מחשבה, אח"כ [אחר כך] פרסם אלקותו, - דבור, ואח"כ [ואחר כך] מילה - מעשה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.