ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Ханы, матери Ребе. "Она скончалась в святую субботу, после полудня, в шестой из Десяти дней покаяния..." (из эпитафии на надгробном камне).

Краткое изложение третьего пути тшувы.

Буква вав: "Веаавта..." ("Люби ближнего своего, как самого себя")1.

Алтер Ребе учит, что любовь к своему ближнему – это инструмент, средство, чтобы "любить Всевышнего, Б-га Твоего". Об этом сказано нашими мудрецами: "Тот, кем люди довольны, тем и Всевышний доволен".2 Служение тшувы, проистекающее от доброты сердца.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Ваикра", 19:18.

2.

"Авот", 3:10.

יום שלישי ו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. קג-קה.
תניא: והנה כמו"כ ... '262' להחיותם.קיצור ביאור אופן הג': ו, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמר רבינו הזקן, אשר זהו כלי לואהבת את הוי' אלקיך, וביאור במאמר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. עבודת התשובה בסיבת לב טוב.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.