ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5643 (1882) г. Ребе Маараш вернул свою святую душу Создателю. Он покоится в Любавичах.

Начало 22-го послания и его окончание не были опубликованы в "Игерет Акодеш".1 (Они были напечатаны во втором выпуске сборника "Атамим").

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Тания, ч. IV, отрывок, изучаемый в этот день в високосный год.

יום שלישי יג תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: כב. אהוביי...בפירש"י.הסתלקות אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] מהר"ש . תרמ"ג - ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בליובאוויטש.

תחלת אגרת סימן כב וסופה - לא בא בדפוס באגה"ק [באגרת הקודש]. [נדפס בקובץ התמים חוברת שני'].

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.