ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мысль - это одеяние и слуга разума и эмоций.1 Но даже когда она не служит интеллекту и эмоциям, она продолжает действовать, и человек продолжает думать и размышлять. Однако такая деятельность не только бессодержательна, но и ведет к развращению... Сказано, что причина посторонних или греховных мыслей - "пустая голова", ибо когда разум занят, у мысли есть чему служить, и нет времени для глупых, пустых, бессодержательных размышлений.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Тания, гл. 4.

יום ראשון טז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,ראשון עם פירש"י.
תהילים:עט-פב.
תניא: כח. למה ... מטה מגונה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה... ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די פוסטקייט פון קאפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.