ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Десять мелодий, часть которых состоит лишь из одной мелодической фразы, названы мелодиями (нигуним) Алтер Ребе в том смысле, что он сам их сложил.

Так называемые мелодии Мителер Ребе были составлены в его время и пелись в его присутствии, но он не является их автором. При нем была группа музыкально одаренных молодых людей, которая называлась "Капелла Мителер Ребе" и подразделялась на две группы - вокалистов и музыкантов.

יום ראשון כה תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

עשרה נגונים - מהם תנועות בלבד - מיוחסים לרבנו הזקן שהוא בעצמו חברם.

המיוחסים לרבינו האמצעי, היינו שנתחברו בזמנו והיו מנגנים אותם לפניו, אבל לא שהוא מחברם. והיתה אצלו קבוצת אברכים מנגנים - וידועה בשם "דעם מיטעלען רבי'ס קאפעלע" - ונחלקה לשתי פלוגות: בעלי שיר - בפה, ובעלי זמרה - בכלים שונים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.