ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В субботу, выпадающую на праздник или хол-амоэд во время молитвы "Кабалат Шаббат" ("Встреча субботы") мы произносим "гам бесимха увцаала" ("...с радостью и ликованием...").

"Шалом Алейхем" ("Мир вам..."), "Эйшет хаиль" ("Кто найдет..."), "Мизмор леДавид" ("Псалом Давида..."), "Да и сеудата" ("Эта трапеза...") и "Вейитен леха" ("Да будет даровано...") произносят шепотом. В молитве "Мусаф" произносят вставку "Уминхатам"("...и хлебные дары...") после упоминания о соответствующем этому дню жертвоприношении. Молитву "Ошанот" в субботу не произносят.

За счет служения в преодолении испытаний раскрывается высший уровень души - Йехида, что иллюстрируют слова молитвы "Ошанот".

"Она льнет к Тебе" - соединение души с Б-жественностью, и, благодаря этому, "она несет Твое ярмо", исполняя Тору и заповеди с самопожертвованием.1 И результат этого - "единый народ2 утверждает Твое единство", то есть раскрывается Йехида души. Посредством этого раскрытия Йехида животной души трансформируется в Б-жественность.3 Это проявляется в соблюдении заповедей Торы - с энергией и с чувством удовольствия от служения Всевышнему. И тогда во всех мирских аспектах "да" и "нет" совершенно равны, ибо такой человек избавлен от чувства физического наслаждения и тяги к материальному.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Приложения к 21Адара I.

2.

В оригинале - йехида.

3.

Поведением животной души не руководят мотивы зла или самопотворства. Ее цель - получение наслаждения. Однако "структура" этого наслаждения может быть изменена настолько, что вместо того, чтобы искать физические удовольствия, животная душа будет стремиться к наслаждениям духовным.

יום שבת חוהמ"ס יז תשרי, א דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה, שבת עם פירש"י..
תהילים:פג-פז
תניא: כג. בגזירת ... 'קלו' כלל.

גם בשמחה ובצהלה.

שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא, ויתן לך - אומרים בלחש.

במוסף - ומנחתם ונסכיהם אחרי פסוקי כל יום ויום. בשבת א"א [אין אומרים] הושענות.

על ידי העבודה דנסיונות מתגלה בחינת יחידה שבנפש, כמאמר חבוקה ודבוקה בך - התקשרות הנשמה באלקות, ועי"ז [ועל ידי זה] - טוענת עולך - בקיום התורה ומצות במסירת נפש, הנה - יחידה ליחדך - שמתגלה בחינת יחידה שבנפש, דע"י [דעל ידי] התגלות זו נהפך יחידה שבנפש הבהמית לאלקות, שהו"ע [שהוא ענין] התוקף בקיום התומ"צ [התורה ומצות] בחיות פנימי, ובהרגש תענוג גדול והנאה מרובה בעבודת ה', ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשואה אמיתית, כי נלקח ממנו התענוג וטוב טעם שבענינים הגשמיים.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.