ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение четвертого пути тшувы.

Буква бет: "Бехол..." ("На всех путях твоих познавай Его")1.

Человек, обращающий свое сердце и сознание ко всему, что происходит с ним и вокруг него, реально ощущает Б-жественное. Подобно тому, что сказал Мителер Ребе о превосходстве торговцев над учеными-талмудистами в плане реального ощущения Б-жественности. Это служение тшувы, проистекающее от осознания Б-жественного Провидения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 3:6.

יום רביעי ז תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. קו-קח.
תניא: אמנם מציאותו ... '262' כנ"ל.קיצור ביאור אופן הד': ב, בכל דרכיך דעהו, האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה הוא אלקות במוחש, וכמו שאמר אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי ביתרון הבעלי עסקים על היושבי אהל בענין ראית אלקות במוחש. עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה פרטית.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.