ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время вечерней трапезы второго дня праздника благословению "Лешейв басуkка" должно предшествовать благословение "Шеэхеяну". В канун субботы, которая выпадает на праздник или хол-амоэд, перед молитвой "Минха" не читают "Оду" ("Благодарите Всевышнего..."), но говорят "Патах Элияу".

Цемах Цедек рассказывал: "В 5569 (1808) г. в шестой раз мы слушали от моего деда (Алтер Ребе) маамар "Ушавтем маим"1 (первый маамар из тех, что начинаются с этих слов в книге "Ликутей Тора"). Это было подобно тому, что говорит Талмуд: "Оттуда черпают (святой дух)".2 Йона получил во время празднества "возлияния воды" дух пророческого откровения. Мы же получили до бесконечности! Конец же - это когда придет Машиах, ибо "начало их заключено в конце".3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Будете черпать вы, ликуя, воду из источников спасения" (Йешаяу, 12:3).

2.

Иерусалимский Талмуд, "Сукка", 5:1.

3.

См. 16 Адара I.

יום שישי טז תשרי, ב דחג הסוכות [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אהוביי...או"נ מלו"נ.

בקדוש הלילה: שהחינו ואח"כ [ואחר כך] לישב בסוכה. במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אליהו.

הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: תקס"ט האבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מאל דעם ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת [לקוטי תורה], און עס איז געווען ע"ד [על דרך] ווי די גמרא זאגט [ירושלמי סוכה פ"ה [פרק ה'] ה"א [הלכה א']] שמשם שואבים. יונה האט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, מיר האבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.