ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5643 (1882) г. Ребе Маараш вернул свою святую душу Создателю. Он покоится в Любавичах.

Начало 22-го послания и его окончание не были опубликованы в "Игерет Акодеш".1 (Они были напечатаны во втором выпуске сборника "Атамим").

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Тания, ч. IV, отрывок, изучаемый в этот день в високосный год.

יום שלישי יג תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: כב. אהוביי...בפירש"י.הסתלקות אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] מהר"ש . תרמ"ג - ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בליובאוויטש.

תחלת אגרת סימן כב וסופה - לא בא בדפוס באגה"ק [באגרת הקודש]. [נדפס בקובץ התמים חוברת שני'].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.