ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Если первый день хол-амоэд выпал на субботу, во второй день хол-амоэд во время церемонии ошанот произносят "Ом ани хома" и "Адон амошиа", но при этом совершают только один круг. Произносят слово ошана до и после следующих в алфавитном порядке фраз, которые хазан говорит вслух. Остальные фразы сопровождаются однократным произнесением ошана1. Наш обычай - произносить вслух фразы, начинающиеся с букв самех или айн. Следует совершить полный круг, завершая его фразой, начинающейся с буквы тав.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Перед фразой.

יום ראשון יח תשרי, ב דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: וההפרש...'קלו' עמלה בה.

אומרים אום אני חומה וגם אדון המושיע, אבל אין מקיפים אלא פ"א [פעם אחת]. אומרים תיבת "הושענא", הן בראש והן בסוף - באותם האותיות שאומרם הש"ץ [השליח ציבור] בקול רם, בהשאר אומרים רק פעם אחת.

מנהגינו להתחיל בקול רם מאות "ס" או "ע".

מדייקים לעשות היקף שלם ומשלימים באות "ת".

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.