ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Десять мелодий, часть которых состоит лишь из одной мелодической фразы, названы мелодиями (нигуним) Алтер Ребе в том смысле, что он сам их сложил.

Так называемые мелодии Мителер Ребе были составлены в его время и пелись в его присутствии, но он не является их автором. При нем была группа музыкально одаренных молодых людей, которая называлась "Капелла Мителер Ребе" и подразделялась на две группы - вокалистов и музыкантов.

יום ראשון כה תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

עשרה נגונים - מהם תנועות בלבד - מיוחסים לרבנו הזקן שהוא בעצמו חברם.

המיוחסים לרבינו האמצעי, היינו שנתחברו בזמנו והיו מנגנים אותם לפניו, אבל לא שהוא מחברם. והיתה אצלו קבוצת אברכים מנגנים - וידועה בשם "דעם מיטעלען רבי'ס קאפעלע" - ונחלקה לשתי פלוגות: בעלי שיר - בפה, ובעלי זמרה - בכלים שונים.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.