ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение четвертого пути тшувы.

Буква бет: "Бехол..." ("На всех путях твоих познавай Его")1.

Человек, обращающий свое сердце и сознание ко всему, что происходит с ним и вокруг него, реально ощущает Б-жественное. Подобно тому, что сказал Мителер Ребе о превосходстве торговцев над учеными-талмудистами в плане реального ощущения Б-жественности. Это служение тшувы, проистекающее от осознания Б-жественного Провидения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 3:6.

יום רביעי ז תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. קו-קח.
תניא: אמנם מציאותו ... '262' כנ"ל.קיצור ביאור אופן הד': ב, בכל דרכיך דעהו, האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה הוא אלקות במוחש, וכמו שאמר אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי ביתרון הבעלי עסקים על היושבי אהל בענין ראית אלקות במוחש. עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה פרטית.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.