ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

На исходе Йом-Кипурa 5596 (1795) г. Алтер Ребе публично произнес "Тору" (учение, отличавшееся, как у него было принято в те годы, краткостью) на стих "Кто подобен Всевышнему, Б-гу нашему, в час, когда мы взываем к Нему",1 который мудрецы истолковывают, как "к Нему, но не к Его атрибутам".2

"В "Пардес Римоним", - сказал Алтер Ребе, - объясняется, что "к Нему" указывает на свет, облекающийся в сосуды десяти Сфирот мира Ацилут. Баал-Шем-Тов говорит, что "к Нему" указывает на Б-жественность, облеченную в сосуды десяти Сфирот мира Ацилут.

Простое же значение сказанного таково.

"К Нему" указывает на сущность Эйн Соф3, врожденным знанием о которой - благодаря простой вере - обладает каждый еврей. Таково значение слов "близкo к нему" (к человеку) и "час, когда мы взываем к Нему" (к Б-гу). Оба этих изречения указывают на сущность Эйн Соф и на сущность души еврея.4 Молитва, произносимая с простой верой, объединяет сущность души еврея с сущностью Эйн Соф. И сущность Бесконечного становится "излечивающим больных" и "благословляющим годы".5

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим" 4:7.

2.

Сифри. Цитируется в "Пардес Римоним" Врата 35, гл.2.

3.

Букв. "Бесконечный", термин, указывающий на сущностную трансцендентность Творца.

4.

Оба этих изречения объединяет слово эйлав ("к нему").

5.

Молитва "Шмонэ-Эсрэ".

יום ראשון יא תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: כא. אד"ש...'266' בכל יום.במוצאי יוהכ"פ [יום הכפורים] תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים. כנהוג אז דרושים קצרים - ע"פ [על פסוק] מי כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אליו ולא למדותיו, דער פרדס זאגט אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס [דעשר ספירות] דאצילות, דער רבי דער בעש"ט [בעל שם טוב] זאגט אליו איז דער אלקות וואס אין כלים דע"ס [דעשר ספירות] דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות א"ס [אין סוף] וואס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און דאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס [אין סוף] און עצמות הנשמה, תפלה באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס [אין סוף], אז עצמות א"ס [אין סוף] זאל זיין דער רופא חולים און מברך השנים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.