ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мысль - это одеяние и слуга разума и эмоций.1 Но даже когда она не служит интеллекту и эмоциям, она продолжает действовать, и человек продолжает думать и размышлять. Однако такая деятельность не только бессодержательна, но и ведет к развращению... Сказано, что причина посторонних или греховных мыслей - "пустая голова", ибо когда разум занят, у мысли есть чему служить, и нет времени для глупых, пустых, бессодержательных размышлений.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Тания, гл. 4.

יום ראשון טז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,ראשון עם פירש"י.
תהילים:עט-פב.
תניא: כח. למה ... מטה מגונה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה... ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די פוסטקייט פון קאפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.