ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Будучи ребенком четырех-пяти лет, мой отец однажды пришел к своему деду Цемах Цедеку в субботу главы "Ваэйра" и стал плакать."Почему Всевышний явил Себя нашему отцу Аврааму, - спросил он, - но не являет Себя нам?" Цемах Цедек ответил: "Когда праведник в 99 лет решает, что он должен обрезать себя, он заслуживает того, чтобы ему открылся Всевышний".1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Эта история и объяснения к ней неоднократно упоминаются в работах Ребе. См. "Ликутей Сихот", кн. 1, с. 23; кн. 5, с. 86 и с. 321; кн. 15, с. 129.

יום ראשון ט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: והנה העליונים... 'קמה' עו"ג.

בהיות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בן ד' או ה' שנים נכנס אל זקנו הצ"צ [הצמח צדק] בש"ק [בשבת קודש] פ' וירא והתחיל לבכות באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ [הצמח צדק] אז א איד א צדיק, צו ניין און ניינציק יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזען צו אים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.