ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Тора и заповеди окружают человека с момента его появления на свет из материнской утробы до дня ухода из этого мира. Они наполняют его жизнь светом, даруя ясный разум и способность выработать хорошие качества характера и правильное поведение не только по отношению к Б-гу, но также по отношению к своему ближнему. Каждый, кто руководствуется Торой и указаниями мудрецов, живет жизню счастливой, как в материальном аспекте, так и в духовном.

יום שלישי כז תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד.
תניא: והנה נודע...'278' לארץ.

התורה והמצות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו עד עת פקודתו, ומעמידות אותו בקרן אורה בשכל בריא ובקנין מדות נעלות והנהגות ישרות לא רק בין אדם למקום אלא גם בין אדם לחברו, כי המתנהג ע"פ [על פי] התורה והוראות חז"ל [חכמינו זכרונם לברכה] הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.