ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Вечером и днем "Кидуш" и трапезу проводят в шалаше (сукка). Акафот - в вечер Шмини-Ацерет. Афтара для этого дня - от "Ваеи кехалот" ("И было, когда закончил Шломо...", Млахим I, 8:54-9:1) до "...улэИсраэль амо" ("...к Израилю, народу своему").

Мы не произносим молитву "Йеи рацон" во время традиционного "прощания с праздничным шалашом".

Многие каванот1 и высшие йихудим2 в Шмини-Ацерет похожи на каванот и высшие йихудим Рош-Ашана. В Рош-Ашана, однако, они выражаются в форме восхождения, а в Шмини-Ацерет – в форме привлечения Свыше. В Рош-Ашана наше служение - в молитве, смирении и тяжкой горечи, в Шмини-Ацерет оно - в весельи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ментальная концентрация на внутреннем, эзотерическом смысле молитвы.

2.

Объединение высших духовных элементов мироздания во время и посредством медитации и глубокой концентрации в молитве.

יום חמישי כב תשרי, שמיני עצרת [בא"י - שמחת תורה] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז.
תניא: ובשבת קדש...יהי רצון.

מקדשים ואוכלים ושותים בסוכה בין בלילה ובין ביום. הקפות בליל שמע"צ [שמיני עצרת]. הפטורה: ויהי ככלות - ולישראל עמו.

אין אומרים היהי רצון ביציאה מן הסוכה.

שמע"צ [שמיני עצרת] ור"ה [וראש השנה] משתווים בכמה עניני כוונות ויחודים עליונים, אלא שבר"ה [שבראש השנה] הם בענין העלי'[ה] ובשמע"צ [ובשמיני עצרת] הם בענין ההמשכה. בר"ה [בראש השנה] העבודה בתחנונים בהכנעה ובמרירות עצומה, ובשמע"צ [ובשמיני עצרת] היא בקו השמחה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.