ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Вечером и днем "Кидуш" и трапезу проводят в шалаше (сукка). Акафот - в вечер Шмини-Ацерет. Афтара для этого дня - от "Ваеи кехалот" ("И было, когда закончил Шломо...", Млахим I, 8:54-9:1) до "...улэИсраэль амо" ("...к Израилю, народу своему").

Мы не произносим молитву "Йеи рацон" во время традиционного "прощания с праздничным шалашом".

Многие каванот1 и высшие йихудим2 в Шмини-Ацерет похожи на каванот и высшие йихудим Рош-Ашана. В Рош-Ашана, однако, они выражаются в форме восхождения, а в Шмини-Ацерет – в форме привлечения Свыше. В Рош-Ашана наше служение - в молитве, смирении и тяжкой горечи, в Шмини-Ацерет оно - в весельи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ментальная концентрация на внутреннем, эзотерическом смысле молитвы.

2.

Объединение высших духовных элементов мироздания во время и посредством медитации и глубокой концентрации в молитве.

יום חמישי כב תשרי, שמיני עצרת [בא"י - שמחת תורה] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז.
תניא: ובשבת קדש...יהי רצון.

מקדשים ואוכלים ושותים בסוכה בין בלילה ובין ביום. הקפות בליל שמע"צ [שמיני עצרת]. הפטורה: ויהי ככלות - ולישראל עמו.

אין אומרים היהי רצון ביציאה מן הסוכה.

שמע"צ [שמיני עצרת] ור"ה [וראש השנה] משתווים בכמה עניני כוונות ויחודים עליונים, אלא שבר"ה [שבראש השנה] הם בענין העלי'[ה] ובשמע"צ [ובשמיני עצרת] הם בענין ההמשכה. בר"ה [בראש השנה] העבודה בתחנונים בהכנעה ובמרירות עצומה, ובשמע"צ [ובשמיני עצרת] היא בקו השמחה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.