ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В молитве "Алель" стих "Оду лАшем" ("Благодарите Всевышнего...") повторяют после каждого из трех последующих стихов. Стихи "ВеАвраам закейн" ("И Авраам состарился...") и "Звадья йишмрейни" ("И Звадья охранит тебя...") произносят трижды.

ʥāက

יום שישי ל תשרי, א דר"ח (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שישי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: והנה נפש... '280' בלא דבור.

הלל: כופלין הודו לה' אחר כל אחד מהג' פסוקים יאמר נא, וגם כשמתפללים ביחיד. - ואברהם זקן גו' זבדי' ישמרני כו' - ג"פ [ג' פעמים].

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.