ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Тора и заповеди окружают человека с момента его появления на свет из материнской утробы до дня ухода из этого мира. Они наполняют его жизнь светом, даруя ясный разум и способность выработать хорошие качества характера и правильное поведение не только по отношению к Б-гу, но также по отношению к своему ближнему. Каждый, кто руководствуется Торой и указаниями мудрецов, живет жизню счастливой, как в материальном аспекте, так и в духовном.

יום שלישי כז תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד.
תניא: והנה נודע...'278' לארץ.

התורה והמצות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו עד עת פקודתו, ומעמידות אותו בקרן אורה בשכל בריא ובקנין מדות נעלות והנהגות ישרות לא רק בין אדם למקום אלא גם בין אדם לחברו, כי המתנהג ע"פ [על פי] התורה והוראות חז"ל [חכמינו זכרונם לברכה] הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.