ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В субботу, выпадающую на праздник или хол-амоэд во время молитвы "Кабалат Шаббат" ("Встреча субботы") мы произносим "гам бесимха увцаала" ("...с радостью и ликованием...").

"Шалом Алейхем" ("Мир вам..."), "Эйшет хаиль" ("Кто найдет..."), "Мизмор леДавид" ("Псалом Давида..."), "Да и сеудата" ("Эта трапеза...") и "Вейитен леха" ("Да будет даровано...") произносят шепотом. В молитве "Мусаф" произносят вставку "Уминхатам"("...и хлебные дары...") после упоминания о соответствующем этому дню жертвоприношении. Молитву "Ошанот" в субботу не произносят.

За счет служения в преодолении испытаний раскрывается высший уровень души - Йехида, что иллюстрируют слова молитвы "Ошанот".

"Она льнет к Тебе" - соединение души с Б-жественностью, и, благодаря этому, "она несет Твое ярмо", исполняя Тору и заповеди с самопожертвованием.1 И результат этого - "единый народ2 утверждает Твое единство", то есть раскрывается Йехида души. Посредством этого раскрытия Йехида животной души трансформируется в Б-жественность.3 Это проявляется в соблюдении заповедей Торы - с энергией и с чувством удовольствия от служения Всевышнему. И тогда во всех мирских аспектах "да" и "нет" совершенно равны, ибо такой человек избавлен от чувства физического наслаждения и тяги к материальному.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Приложения к 21Адара I.

2.

В оригинале - йехида.

3.

Поведением животной души не руководят мотивы зла или самопотворства. Ее цель - получение наслаждения. Однако "структура" этого наслаждения может быть изменена настолько, что вместо того, чтобы искать физические удовольствия, животная душа будет стремиться к наслаждениям духовным.

יום שבת חוהמ"ס יז תשרי, א דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה, שבת עם פירש"י..
תהילים:פג-פז
תניא: כג. בגזירת ... 'קלו' כלל.

גם בשמחה ובצהלה.

שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא, ויתן לך - אומרים בלחש.

במוסף - ומנחתם ונסכיהם אחרי פסוקי כל יום ויום. בשבת א"א [אין אומרים] הושענות.

על ידי העבודה דנסיונות מתגלה בחינת יחידה שבנפש, כמאמר חבוקה ודבוקה בך - התקשרות הנשמה באלקות, ועי"ז [ועל ידי זה] - טוענת עולך - בקיום התורה ומצות במסירת נפש, הנה - יחידה ליחדך - שמתגלה בחינת יחידה שבנפש, דע"י [דעל ידי] התגלות זו נהפך יחידה שבנפש הבהמית לאלקות, שהו"ע [שהוא ענין] התוקף בקיום התומ"צ [התורה ומצות] בחיות פנימי, ובהרגש תענוג גדול והנאה מרובה בעבודת ה', ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשואה אמיתית, כי נלקח ממנו התענוג וטוב טעם שבענינים הגשמיים.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.