ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт ребецин Ханы, матери Ребе. "Она скончалась в святую субботу, после полудня, в шестой из Десяти дней покаяния..." (из эпитафии на надгробном камне).

Краткое изложение третьего пути тшувы.

Буква вав: "Веаавта..." ("Люби ближнего своего, как самого себя")1.

Алтер Ребе учит, что любовь к своему ближнему – это инструмент, средство, чтобы "любить Всевышнего, Б-га Твоего". Об этом сказано нашими мудрецами: "Тот, кем люди довольны, тем и Всевышний доволен".2 Служение тшувы, проистекающее от доброты сердца.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Ваикра", 19:18.

2.

"Авот", 3:10.

יום שלישי ו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. קג-קה.
תניא: והנה כמו"כ ... '262' להחיותם.קיצור ביאור אופן הג': ו, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמר רבינו הזקן, אשר זהו כלי לואהבת את הוי' אלקיך, וביאור במאמר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. עבודת התשובה בסיבת לב טוב.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.