ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения ребецин Ханы, матери Ребе, в 5640 (1880) г.

В опубликованном варианте книги Цемах Цедека "Сефер Ахакира" ("Дерех Эмуна") недостает многих примечаний. Цемах Цедек составил этот труд в связи со своими поездками в Петербург, где ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся тем, затронутых в этой книге.

יום שלישי כח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: ובזה יובן ... תהי צדיק.

בספר החקירה (דרך אמונה) להצ"צ [להצמח צדק] הנדפס - חסרים הרבה הגהות. הצ"צ [הצמח צדק] חברו ביחס עם נסיעותיו לפטרבורג, ששם היה צריך לענות על כמה שאלות בענינים אלו.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.