ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословении "И да не будет..."1 между словами "свергни" и "покори" делают паузу, поскольку "...искорени, сокруши, свергни..." указывают на три клипот2, которые подлежат полному уничтожению. "Покори..." же относится к клипат нога3, которая должна быть покорена и может быть очищена.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва "Шмонэ-Эсрэ".

2.

"Оболочки зла", см. Тания, конец гл. 6.

3.

"Сияющая облочка", см. Тания, гл. 7.

יום ראשון כו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה ... לא שכחתי.
תניא: פרק יד. והנה ... '38' לכפור האמת.

בברכת ולמלשינים מפסיקים קצת בין "ותמגר" לתיבת "ותכניע", מתאים להכוונה, אשר "תעקר ותשבר ותמגר" הם נגד ג' קליפות שצריכים העברה לגמרי, "ותכניע" - לנגד קליפת נוגה שצריכה הכנעה ויש בה ברור.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.