ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт Алтер Ребе. Он покинул этот мир в деревне Пена, на исходе субботы, 24 Тевета 5573 (1813) г. и покоится в деревне Гадяч.

Мой дед (Ребе Маараш) спросил однажды у Цемах Цедека: "Чего хотел достичь дед (Алтер Ребе) "путями хасидизма" и чего он хотел достичь собственно хасидизмом?"

Цемах Цемах ответил: "Пути хасидизма - это когда все хасиды как одна большая семья, относятся друг к другу с теплотой и любовью, как тому учит Тора. Хасидизм - это жизненная энергия. Хасидизм должен привносить жизнь и свет во все, даже в нехорошее, чтобы можно было осознать в себе зло таким, каково оно на самом деле, и исправить его".

יום שישי כד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שישי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: יג. ובזה ... החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי שבת קדש פרשת שמות תקע"ג. ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בעיר האדיץ.
אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] שאל את הצ"צ [הצמח צדק]: וואס האט דער זיידע געוואלט מיט דרכי החסידות, און וואס האט ער געוואלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים זאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ [על פי] התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטראגען א חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זאל וויסען פון דעם אייגענעם רע ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.