ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Завершив изучение всего Талмуда в третий раз, мой отец произнес маамар, в котором говорил о значении адрана.1 В течение года траура по своей матери,2 к концу одиннадцатого месяца, отец закончил изучение всей Мишны, а к ее йорцайту - завершил весь Талмуд.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Тот, кто завершает изучение одного из трактатов Талмуда, обыкновенно отмечает это в присутствии прихожан синагоги и произносит при этом речь, в которой объясняет тему, которой заканчивается трактат. Эта речь называется сиюм ("завершение"). По окончании речи произносится короткая молитва, начинающаяся словом адран ("мы вернемся..." (к изучению этого трактата)).

2.

Ребецин Ривка (см. 10 Швата), бабушка рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона.

יום שישי ט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: הנה הכחמה ... ומובן.

כשסיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הש"ס בפעם השלישית אמר מאמר דא"ח [דברי אלוקים חיים], ותוכנו מהו הדרן.
בשנת האבילות אחרי אמו סיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ש"ס [ששה סדרי] משנה לסוף י"א חדש, וליום היא"צ [היארצייט] - כל הש"ס.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.