ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Завершив изучение всего Талмуда в третий раз, мой отец произнес маамар, в котором говорил о значении адрана.1 В течение года траура по своей матери,2 к концу одиннадцатого месяца, отец закончил изучение всей Мишны, а к ее йорцайту - завершил весь Талмуд.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Тот, кто завершает изучение одного из трактатов Талмуда, обыкновенно отмечает это в присутствии прихожан синагоги и произносит при этом речь, в которой объясняет тему, которой заканчивается трактат. Эта речь называется сиюм ("завершение"). По окончании речи произносится короткая молитва, начинающаяся словом адран ("мы вернемся..." (к изучению этого трактата)).

2.

Ребецин Ривка (см. 10 Швата), бабушка рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона.

יום שישי ט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: הנה הכחמה ... ומובן.

כשסיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הש"ס בפעם השלישית אמר מאמר דא"ח [דברי אלוקים חיים], ותוכנו מהו הדרן.
בשנת האבילות אחרי אמו סיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ש"ס [ששה סדרי] משנה לסוף י"א חדש, וליום היא"צ [היארצייט] - כל הש"ס.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.