ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Особенно сейчас, в эти дни, когда мы, по великому милосердию Всевышнего, стоим на пороге Освобождения, наш долг - всеми возможными средствами укреплять каждый аспект нашей религии. Исполнение заповедей не должно ограничиваться минимумом. Их необходимо выполнять наилучшим, наипрекраснейшим образом, и следование обычаям должно быть тщательным, безо всяких компромиссов. Заповедь и долг каждого раввина в народе Израиля - оповестить свою общину о том, что нынешние испытания и страдания, это "муки рождения Машиаха". Всевышний требует, чтобы мы вернулись на путь Торы и ее заповедей, чтобы мы ничем не препятствовали немедленному приходу нашего праведного Машиаха.

יום חמישי ח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: והענין ... ,כד, גלגולים.

בפרט בזמן הזה אשר בחסדי השי"ת [השם יתברך] אנו עומדים על סף הגאולה, עלינו להתאמץ בכל מיני אימוץ, לחזק כל עניני הדת בהידור מצוה, ולשמור את כל המנהגים מבלי לוותר אף כל שהוא, ומצוה וחובה על כל רב בישראל, להודיע לקהל עדתו כי הצרות והיסורים חבלי משיח המה, וה"א [וה' אלקנו] דורש מאתנו תשובה לתומ"צ [לתורה ומצות], שלא נעכב ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.