ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Ежедневное чтение псалмов после молитвы не зависит от того, какой нусах1 принят в синагоге - будь то нусах Ари в любавичских синагогах, или нусах Ашкеназ, или нусах Полин2, да пребудет с ними Всевышний.3 Ради любви к ближнему ... и, особенно, в виду значения и важности чтения псалмов в миньяне, что влияет буквально на всех евреев и в материальном: дети, жизнь (здоровье) и достаток - и в духовном ... нам необходимо приложить все возможные усилия, чтобы обычай ежедневного чтения псалмов утвердился в каждой синагоге не зависимо от того, какой здесь принят нусах.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Обычай молитвенного распорядка. Cм. "Из истории Сидура "Теилат Aшем".

2.

Польский нусах

3.

Йешаяу, 38:16.

יום חמישי א שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: א-ט
תניא: ובבינוני ... ,כא, מרגליתו.

אמירת תהלים האמור (בכל יום אחר התפלה) אין בזה שום הפרש בין בתי כנסיות של אנשי שלומינו שי' או מתפללי נוסח אשכנז או נוסח פולין, ד' עליהם יחיו. ומצד אהבת ישראל... ובפרט לגודל הענין של אמירת תהלים בצבור וכוונתה הפנימית, הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות... עלינו להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית הכנסת מאיזה נוסח שיהיה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.