ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В девять лет Алтер Ребе изучал геометрию и астрономию. В десять он составил лунный календарь на 15 лет. В 12 он провел занятие по законам Рамбама, касающихся освящения месяца1. Выдающиеся мудрецы, присутствовавшие на уроке, оказались не в состоянии уследить за ходом его мысли.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Большая часть этого раздела посвящена сложным астрономическим расчетам, относящимся к определению предполагаемого появления луны в новолуние.

יום רביעי ז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: פרק יח. ולתוספות ... '46' גם דחילו.

 

בהיות אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הזקן בן תשע שנה למד חכמת ההנדסה והתכונה. בן עשר - סדר לוח על חמש עשרה שנה. בהיותו בן שנים עשר נזדמן שלמד ברבים הל'[כות] קדוש החדש להרמב"ם, ולא מצאו הגאונים, שהיו באותו מעמד, ידיהם ורגליהם בבית המדרש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.