ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Молитву "Таханун" не произносят.

Когда собирались печатать вторую часть книги "Тора Ор", хасидам стало известно, что Цемах Цедек написал к ней примечания и комментарии. Они просили его опубликовать их вместе с книгой, но он отказался. Однажды ему во сне явился его дед, Алтер Ребе, и попросил опубликовать их, но Цемах Цедек никому не рассказал о своем сне. Только после того, как трое из его сыновей увидели тот же самый сон и сообщили об этом отцу, он согласился опубликовать примечания и комментарии вместе со второй частью книги "Тора Ор", получившей название "Ликутей Тора".1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 3 Швата.

יום חמישי טו שבט (תש"ג)

אין אומרים תחנון.

שיעורים: חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: והרי - 'כז' במציאות.

כשנגשו להדפיס חלק שני של ה"תורה אור" - כבר נודע להחסידים, אשר ישנם הגהות וביאורים מהצ"צ [מהצמח צדק] על המאמרים. ויפצירו הצ"צ [בהצמח צדק] אשר ידפיסם עם המאמרים, וימאן הצמח צדק. ויחלום חלום אשר זקנו אדמוה"ז [אדננו מורנו ורבנו הזקן] בא לבקרו ומבקשו להדפיסם, מ"מ [מכל מקום] העלים הדבר, עד אשר גם שלשה מבניו חלמו החלום הזה ויספרו לאביהם, ואז הסכים להדפיס גם הגהותיו וביאוריו לחלק השני, ויקראו לו בשם "לקוטי תורה".

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.