ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Цемах Цедек рассказывал своему сыну (моему деду, Ребе Маарашу), что маамар "Умарейем умаасейем", изложенный в книге "Тора Ор", разделе "Итро", - это первый маамар Магида, который он произнес, встав во главе хасидского движения. Произошло это в праздник Шавуот, в 5521 (1761) г. Алтер Ребе слышал этот маамар от рабби Менделя Городокера, автора книги "При Аарэц", присутствовавшего тогда при этом. Ребе, однако, изложил маамар по-своему.

יום ראשון יח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: פרק כג. ועם - 'כח' בעולמות.

הצ"צ [הצמח צדק] ספר לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי], אשר הדרוש ומראיהם ומעשיהם - תורה אור פ'[רשת] יתרו - הוא דרוש הראשון שאמר הרב המגיד ממעזריטש בשעת קבלו את הנשיאות - חג השבועות תקכ"א, - כפי אשר שמעו רבינו הזקן מפי הרמ"מ [הרב ר' מנחם מענדל] מהאראדאק - בעל פרי הארץ - שהי' באותו מעמד, רק שרבינו ביאר הדרוש ע"פ [על פי] סגנונו.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.