ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мы - "поденные рабочие"1. День - это свет, и наша работа - нести миру свет Торы.

Помимо того, что мы сами должны вести себя надлежащим образом, то есть, так, как, с Б-жьей помощью, должен вести себя еврей, наша работа заключается в том, чтобы воспитать достойных учеников, твердо стоящих на ногах и целиком посвятивших свои сердце и разум намерению и цели нашего существования. Они должны знать, что не достаточно довольствоваться изучением открытой части Торы (Талмуд, законодательные кодексы) и любовью к выполнению заповедей. Необходимо также "служение сердца", молитва2.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Эрувин", 65а.

2.

"Таанит", 2а.

יום רביעי כט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק טו. ובזה ... "40" חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה [בעזרת ה'] בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.