ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В девять лет Алтер Ребе изучал геометрию и астрономию. В десять он составил лунный календарь на 15 лет. В 12 он провел занятие по законам Рамбама, касающихся освящения месяца1. Выдающиеся мудрецы, присутствовавшие на уроке, оказались не в состоянии уследить за ходом его мысли.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Большая часть этого раздела посвящена сложным астрономическим расчетам, относящимся к определению предполагаемого появления луны в новолуние.

יום רביעי ז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: פרק יח. ולתוספות ... '46' גם דחילו.

 

בהיות אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הזקן בן תשע שנה למד חכמת ההנדסה והתכונה. בן עשר - סדר לוח על חמש עשרה שנה. בהיותו בן שנים עשר נזדמן שלמד ברבים הל'[כות] קדוש החדש להרמב"ם, ולא מצאו הגאונים, שהיו באותו מעמד, ידיהם ורגליהם בבית המדרש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.