ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец объяснил мне, что мы не изучаем Тору в "ниттл-нахт",1 потому что не желаем добавлять жизненность духовной скверне. "Я не люблю тех "прилежных студентов", которые жалеют "потраченные впустую восемь часов" и не могут на это время оторваться от учебы", - сказал однажды отец.

От учебы воздерживаются лишь до полуночи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ночь христианского праздника Рождества.

יום שישי יז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שישי עם פירשי.
תהלים: פג-פז.
תניא: ועוד ... כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר [מאדוני אבי מורי ורבי] הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות.
פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, האב איך ניט האלט.
והוא רק עד חצות לילה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.