ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения ребецин Ханы, матери Ребе, в 5640 (1880) г.

В опубликованном варианте книги Цемах Цедека "Сефер Ахакира" ("Дерех Эмуна") недостает многих примечаний. Цемах Цедек составил этот труд в связи со своими поездками в Петербург, где ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся тем, затронутых в этой книге.

יום שלישי כח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: ובזה יובן ... תהי צדיק.

בספר החקירה (דרך אמונה) להצ"צ [להצמח צדק] הנדפס - חסרים הרבה הגהות. הצ"צ [הצמח צדק] חברו ביחס עם נסיעותיו לפטרבורג, ששם היה צריך לענות על כמה שאלות בענינים אלו.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.