ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословении "И да не будет..."1 между словами "свергни" и "покори" делают паузу, поскольку "...искорени, сокруши, свергни..." указывают на три клипот2, которые подлежат полному уничтожению. "Покори..." же относится к клипат нога3, которая должна быть покорена и может быть очищена.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва "Шмонэ-Эсрэ".

2.

"Оболочки зла", см. Тания, конец гл. 6.

3.

"Сияющая облочка", см. Тания, гл. 7.

יום ראשון כו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה ... לא שכחתי.
תניא: פרק יד. והנה ... '38' לכפור האמת.

בברכת ולמלשינים מפסיקים קצת בין "ותמגר" לתיבת "ותכניע", מתאים להכוונה, אשר "תעקר ותשבר ותמגר" הם נגד ג' קליפות שצריכים העברה לגמרי, "ותכניע" - לנגד קליפת נוגה שצריכה הכנעה ויש בה ברור.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.