ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Шполер Зейде ("дедушка из Шполы"), ученик и последователь Межерического Магида, был человеком пламенным, даже более, чем другие его товарищи - ученики Магида. Когда он приехал в Ляды к Алтер Ребе - было это в 5569 (1809) или 5570 (1810) г. - он рассказал, что будучи еще трехлетним ребенком, видел Баал-Шем-Това. "Он положил свою святую ладонь мне на сердце, - рассказывал Шполер Зейде, - и с тех пор мне всегда тепло".

Жест праведника, тем более если ты видишь его и слышишь его голос, все это должно оставить впечатление, которое невозможно забыть.

יום שלישי יד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: והיא הנקראת ... שבזה"קץ

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - היה איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט [הבעל שם טוב] "און ער האט מיר ארויפגעלייגט די הייליגע האנט אויפ'ן הארצען און פון יעמאלט אן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.