ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец рассказывал:

"Маамар "Ваэйра ... ушми Ашем", обсуждающий идею о том, что "никто не будет отвергнут"1 (в "Тора Ор" напечатан маамар под тем же названием, но это - не тот маамар), получил еще одно имя - "Дэр Фрумер Ваэйра".2 Алтер Ребе произносил его каждые три года и всегда почти слово в слово. Цемах Цедек говорил, что при этом каждый раз раскрывался новый свет".

"Свет (ор) одинаков всегда, - объяснил далее отец, - но светило (маор) - всякий раз как нечто новое".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Шмуэль II, 14:14.

2.

Этот маамар побуждает к самоанализу, раскаянию и самоисправлению, тем самым помогая тому, кто его изучает, стать более богобоязненным. (Фрум на идиш - "богобоязненный", "набожный".)

יום שישי ב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ובזה יובן ... עבודתו כלל.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח (אינו הנדפס בתו"א [בתורה אור]), קנה לו שם "דער פרומער וארא", והיה רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהיה אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ [הצמח צדק]: יעדער מאל איז געווען א אור חדש. האט דער טאטע געזאגט: א אור איז אלע מאל גלייך, אבער מאור איז אלעמאל ווי א דבר חדש.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.