ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День поста.1 Читают "Слихот" и произносят "Авину Малкейну".

Из ответа Цемах Цедека на йехидуте: "Пусть оставит нечестивый путь свой, а человек неправедный (веиш авен) мысли свои".2 Авен ("грех") и он ("мощь", "сила") одинаковы в написании. Как велено "нечестивому оставить свой путь", - ибо, не раскаявшись, невозможно приблизиться к святости3, - так же должен "человек силы", твердо уверенный в своей правоте, "оставить мысли свои": "Я так сказал! Вот что я считаю!"

Каждое "Я" - источник зла и причина раздора".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В этот день, в 3336 г. (424 г. до н.э.) правитель Вавилона Невухаднецар начал осаду Иерусалима, что привело к разрушению Первого Храма и изгнанию еврейского народа.

2.

Йешаяу, 55:7.

3.

См. Тания, гл 17.

יום שישי י טבת   (תש"ג)
תענית סליחות, אבינו מלכנו.
שיעורים: חומש: ויגש, שישי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: אך החיות ... בשר ודם.

מענה הצ"צ [הצמח צדק] על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו'. און הוא מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו, ולא יאמר איך זאג אזוי, איך האלט אזוי, כי כל "איך" ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.