ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Ежедневное чтение псалмов после молитвы не зависит от того, какой нусах1 принят в синагоге - будь то нусах Ари в любавичских синагогах, или нусах Ашкеназ, или нусах Полин2, да пребудет с ними Всевышний.3 Ради любви к ближнему ... и, особенно, в виду значения и важности чтения псалмов в миньяне, что влияет буквально на всех евреев и в материальном: дети, жизнь (здоровье) и достаток - и в духовном ... нам необходимо приложить все возможные усилия, чтобы обычай ежедневного чтения псалмов утвердился в каждой синагоге не зависимо от того, какой здесь принят нусах.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Обычай молитвенного распорядка. Cм. "Из истории Сидура "Теилат Aшем".

2.

Польский нусах

3.

Йешаяу, 38:16.

יום חמישי א שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: א-ט
תניא: ובבינוני ... ,כא, מרגליתו.

אמירת תהלים האמור (בכל יום אחר התפלה) אין בזה שום הפרש בין בתי כנסיות של אנשי שלומינו שי' או מתפללי נוסח אשכנז או נוסח פולין, ד' עליהם יחיו. ומצד אהבת ישראל... ובפרט לגודל הענין של אמירת תהלים בצבור וכוונתה הפנימית, הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות... עלינו להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית הכנסת מאיזה נוסח שיהיה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.