ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Изучение ежедневного отрывка из Пятикнижия (согласно разбивке главы на семь частей для чтения в субботу) с комментариями Раши, ежедневное чтение псалмов (после утренней молитвы) и чтение всей книги псалмов в субботу, когда благословляют новый месяц, - будьте усердны во всем этом. Это жизненно важно для вас, для ваших детей и детей ваших детей.

יום ראשון כה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו - '62' אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י [פירוש רש"י] (זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי וכו'), אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דאס דארף מען אפהיטען, דאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינד'ס קינדער.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.