ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Изучение ежедневного отрывка из Пятикнижия (согласно разбивке главы на семь частей для чтения в субботу) с комментариями Раши, ежедневное чтение псалмов (после утренней молитвы) и чтение всей книги псалмов в субботу, когда благословляют новый месяц, - будьте усердны во всем этом. Это жизненно важно для вас, для ваших детей и детей ваших детей.

יום ראשון כה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו - '62' אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י [פירוש רש"י] (זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי וכו'), אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דאס דארף מען אפהיטען, דאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינד'ס קינדער.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.