ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Минха" не произносят "Таханун".

Наши святые Ребе не только пробуждали молитвой милосердие Всевышнего к тем, кто был с ними связан, но также имели обычай вспоминать своих хасидов, размышляя об их любви и привязанности к Ребе, тем самым пробуждая в ответ внутренние силы душ этих людей. Мы знаем из опыта, что пристальный взгляд заставляет человека обернуться и взглянуть в ответ, ибо взгляд "из глубины души" пробуждает суть души другого. И мысль действует подобным же образом.

יום רביעי יד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: פרק כ"א. והנה - '52' נבואתם.

במנחה אין אומרים תחנון.
בא כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און אריינטראכטן בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, וואס דאס איז מעורר די כחות פנימים פון דעם וואס מ'טראכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטארק אויף איינעם מוז ער א קוק טאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.