ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Интеллект и эмоции - два разных мира. Интеллект - мир упорядоченный и холодный, а эмоции - мир бурлящий и стремительный. Идея служения человека заключается в том, чтобы объединить их, побудить работать вместе. И тогда cтремительность и пылкость сердца превращается в стремление и тягу к Б-жественному, а разум руководит служением и поступками человека.

יום שני יב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שני עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: כי התהוות - 'כו' ודקות יותר.

השכל וההתפעלות שני עולמות הם: עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל. וזאת היא עבודת האדם לחברם להיות לאחדים. ואז הבהלה נהפכת לשאיפה, והשכל - למורה דרך בחיים של עבודה ופועל.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.