ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Цемах Цедек рассказывал своему сыну (моему деду, Ребе Маарашу), что маамар "Умарейем умаасейем", изложенный в книге "Тора Ор", разделе "Итро", - это первый маамар Магида, который он произнес, встав во главе хасидского движения. Произошло это в праздник Шавуот, в 5521 (1761) г. Алтер Ребе слышал этот маамар от рабби Менделя Городокера, автора книги "При Аарэц", присутствовавшего тогда при этом. Ребе, однако, изложил маамар по-своему.

יום ראשון יח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: פרק כג. ועם - 'כח' בעולמות.

הצ"צ [הצמח צדק] ספר לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי], אשר הדרוש ומראיהם ומעשיהם - תורה אור פ'[רשת] יתרו - הוא דרוש הראשון שאמר הרב המגיד ממעזריטש בשעת קבלו את הנשיאות - חג השבועות תקכ"א, - כפי אשר שמעו רבינו הזקן מפי הרמ"מ [הרב ר' מנחם מענדל] מהאראדאק - בעל פרי הארץ - שהי' באותו מעמד, רק שרבינו ביאר הדרוש ע"פ [על פי] סגנונו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.