ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай - в молитве "Алейну", произнося "ибо поклоняются они (идолопоклонники) пустоте и тщете", не добавлять "и молят и т.д."1 (этому правилу следуют также во время молитвы "Мусаф" в Рош-Ашана и Йом-Кипур). После этих слов сплевывают, потому что при разговоре выделяется слюна, но мы не желаем никакой пользы от такой слюны.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Существуют варианты этой молитвы, где после слов "...поклоняются..." добавляют "...и молят того, кто не в состоянии им помочь".

2.

Слюны, выделившейся от произнесения этих слов.

יום חמישי ט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: אך מי... 'יב' לנצח..

נוהגין בנוסח 'עלינו' לומר: שהם משתחוים להבל ולריק. - וגם בתפילת מוסף דראש השנה אומרים כן - ומדייקים שלא לומר ומתפללים כו'. הרקיקה היא אחר האמירה. טעם הרקיקה, כי מדיבור מתהווה רוק, ואין רוצים ליהנות מרוק זה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.