ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец сказал: "От холодности до ереси всего один шаг!" Сказано: "Ибо Б-г, Всесильный твой - огонь пожирающий".1 Б-жественность - это огненное пламя. С пылающим сердцем человек должен молиться и изучать Тору, чтобы "все его кости произносили"2 слова Б-га в Торе и молитве.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим", 4:24

2.

Теилим, 35:10

יום שישי טז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וכל הצמצומים - חשיב ממש. 

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלאם פייער, לערנען און דאווענען בעדארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.